அஜ்மீரின் ராஜா ஆன்மீக ரோஜா


அஜ்மீரின் ராஜா ஆன்மீக ரோஜா
அருள் பெரும் ஞான ஙரீபன் நவாஜ் குவாஜா

ஏழைப் பங்காளர் எல்லோர்க்கும் தோழர்
இறை நேசச் சீலர் நபி நாதர் பேரர்
தெய்வீக ஞானத் தென்றல் வீசும் அது
திசையெங்கும் உங்கள் புகழ் பேசும்
அஜ்மீரின் ராஜா ஆன்மீக ரோஜா

எங்கள் நபிகள் திரு மரபில்....


எங்கள் நபிகள் திரு மரபில் இலங்கியுதித்த பேரொளியே!
பொங்கும் ஞான ஆழியிலே பூத்துக் எழுந்த பெட்டகமே!
கங்கை வளரும் பாரதத்தில் கலையை வளர்க்க வந்தோரே!
சங்கை மிகுந்த குத்புல் ஹிந்த் சர்தார் வலியே நாயகமே!
அஜ்மீர் அரசாளும் ராஜா - எங்கள் கரீப் நவாஸே ஹாஜா

தளிர்க்கும் தங்கள் சோலையிலே தண்ணீர் பாய்ச்சும் வேளையிலே
பழக்கம் இல்லா ஒரு துறவி பக்கம் அழைத்துப் பார் என்று
விழிக்கு நீரே இரு விரலை விரித்துக் காட்ட அவற்றிடையே
கலக்கமின்றி பலவுலகை கண்டு தெரிந்த காஜாவே

தௌஹீதின் தீபமே....


தௌஹீதின் தீபமே தாங்கியே வந்தீரே காஜா யா காஜா
அஜ்மீர் நகர் அதாயிர் ரஸூல்
காஜா கரீப் நவாஸ் காஜா கரீப் நவாஸ்
காஜா கரீப் நவாஸ் காஜா கரீப் நவாஸ்

ஏழைகள் கோரிக்கை ஏற்கவே வந்தீரே காஜா யா காஜா
அஜ்மீர் நகர் அதாயிர் ரஸூல் காஜா கரீப் நவாஸ்

காஜா எந்தன் காஜா
காஜா எந்தன் காஜா - என் உயிருக்குள் வா வா
ராஜாவின் ராஜா - அலியாரின் அன்பாலா

தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் காஜா - ஒளிவார்க்கும் சூரியனே தேஜா
உங்கள் தர்பாரிலே காஜா - சிரம் பணிவாரே அவ்லியா

مِيْلاَدُ النَّبِيْ بيت مَدْرَسَةِ الْحَامِدِيَّة - Meeldun Nabi Baith (Madasa Al Hamidiya) - மீலாதுன் நபி பைத் (மதரஸத்துல் ஹாமிதியா)

نَحْمَدُ اَحْمَدُ سَيٍّدًا اَمْجَدَا اَنْعَمَ اللهُ الْكَوْنَ هَدَى
بِطُلُوْعِ مُحَيَّا بَدْرِ الْهُدَى صَلِّ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَرْمَدَا

مِيْلاَدُ النَّبِيْ مِيْلاَدُ الْحَبِيْبْ عَلاَ مِيْلاَدِ خَيْرِ النَّبِيْ
طَابَ طَابَ طَهَ مِيْدَ مِيْدَ حَمَ يَس يَاسَمِيْنُ اَحْمَدَا

لَوْلاَ مَا خَلَقَ اللهُ خَلْقًا وَلاَ بَشَرًا مِنْ نَبِيْ آدَمْ
اِلَى عِيْسَى بْنِ مَرْيَمْ تَوَسَّلَ آدَمْ وَكُلٌّ بِهِ فَاقْتَدَى

مِيْلاَدُ النَّبِيْ مِيْلاَدُ الْحَبِيْبْ عَلاَ مِيْلاَدِ خَيْرِ النَّبِيْ
طَابَ طَابَ طَهَ مِيْدَ مِيْدَ حَمَ يَس يَاسَمِيْنُ اَحْمَدَا

Home | Qaseedas | Poems | Articles | Events | About Us | Recommended Sites | Sitemap
© 2015 Kayalislam.com | All Rights Reserved.