யாரஸூலல்லாஹ் அழைப்பீர் யாரஸூலல்லாஹ்
யாரஸூலல்லாஹ் அழைப்பீர் யாரஸூலல்லாஹ்

யாரெல்லாம் நம் நபியின் காதலில் கரைவாரோ
அவர் மேல் காத்தம் நபியும் கருணை சொறிவார்கள்
யாரஸூலல்லாஹ் அழைப்பீர் யாரஸூலல்லாஹ்
யாரஸூலல்லாஹ் அழைப்பீர் யாரஸூலல்லாஹ்

காதலரை ஏங்க வைக்கும் வழிமுறை
எழில் நபியின் ஏற்றமிகும் நடைமுறை
                                                                                                                      (யாரெல்லாம்)

நித்தியநபியின் நேசத்தில் உயிரை நீத்தவர்
நிச்சயம் நித்தியமான வாழ்வு பெற்றவர்
                                                                                                                      (யாரெல்லாம்)

அண்ணல் நபியின் அடிமை யாரோ அவர்தமக்கே
அகிலம் அனைத்தும் அண்ணலரின் அன்பளிப்பே
                                                                                                                      (யாரெல்லாம்)

நீதரின் நினைவு சிந்தையிலே சிறகடித்தால்
அர்ஷின் அளவில் மகிழ்ச்சியில் நானும் பறந்திடுவேன்
                                                                                                                      (யாரெல்லாம்)

பார்வையில் நான் பார்த்திபரை பார்த்துவிட்டால்
பதியினில் யாரையும் பார்ப்பதற்கே தேவையில்லை
                                                                                                                      (யாரெல்லாம்)

ஒளிமயமான வாழ்வும் தங்கள் ஈகையால்
உங்கள் உணவை உண்டே உங்களை புகழ்கின்றோம்
                                                                                                                      (யாரெல்லாம்)

Home | Qaseedas | Poems | Articles | Events | About Us | Recommended Sites | Sitemap
© 2018 kayalislam.com | All Rights Reserved.